Sunday, April 15, 2012

Horse cleaning kit

Ahoj, tak jsem se rozhodla napsat něco na toto téma :). Bude se to týkat toho, co bys měla mít v kufříku s čištěnim na koně(pokud jezdíš).
Hi, I decide to write article about this tema. It will be about what to have in you box with cleaning for horses(if you riding on horses).

Kufřík
Box
Vše by mělo být uloženo v kufříku. Je praktický a dobře se nosí i uschovávál.
All have to be in box. It´s practic and easily to wear and keep.
Cena: 400-900 Kč +-
Price: 16-20 Euros +-
Hřbílko
No name ( I really don´t know, how this name in English and nothing can translate to me.)
Kovové
Metalic
Tohle je určitě super. Prachu vyčistíš nejvíc, ale musíš dát pozor, abys koni nerozedřela kůži.
This is super. You will clean most of dust with him, but you have to be careful, you can easily scrape horse.
Cena: 80-100 Kč +-
Price: 3-4 Euros +-
Gumové
Gummy
Tohle je taky dobré, ale hůře se s ním čistí a vyčistíš toho méně než s kovovým. Ale zase a tím jen tak lehce koni srst neodřeš.
This is alsow good, but is harder too clean horse with him and you will clean less than with metalic. But you wouldn´t scrape horse with him than easily.

Cena: 70 Kč+-
Price: 3 Euros +-
Gumové kulaté
Gummy round
Tohle je super, když kůň líná. Mezi ty plastové kulaté štětiny se zachytí vypadaná srst a kůň vypadá o mnoho lépe.
This is super, when horse lazy. Between those plastic round bristles hooks fur and horse look much better :DD.
Cena: 150 Kč +-
Price: 6 Euros +-

Jaké si koupit? Já bych doporučovala mít dvě - kovové a gumové kulaté. Obě se hodí.
Which one buy? I would recommend to have 2 - metalic and gummy round. They are both good.

Háček na kopyta
Hook for hoofs
S kartáčkem
With brush
Kartáček je určitě fajn na vybrání hlíny z kopyta, ale to můžeš udělat i kartáčem na nohy...
Brush is fain for clean clay from hoofs, but this could you make by brush for legs...

Cena: 30 Kč +-
Price: 1 Euro +-
Bez kartáčku
Je o něco levnější a možná i hezčí...
It´s little bit cheaper and maybe nicer...

Cena: 20 Kč +-
Price: Less than 1 Euro +-

Jaký si koupit? Já nevím, asi bych si koupila ten bez kartáčku. Je asi o deset Kč levnější :DD a trochu hezčí mi připadá. Hlínu z kopyta můžu přece vyčistit kartáčem na nohy...

Kartáč na nohy
Brush for legs
Ten je určitě nezbytný. Můžeš s ním vyčistit i hlínu z kopyt, kterou vydloubneš kopyťákem.
he is deffinitely necessary. You can alsow clean with him clay from hoofs.
Cena: 160 Kč +-
Price: 6 Euros +-

Kartáč na tělo hrubý
Brush for body gross
Tím setřeš zbytky a uhladíš srst. Je o něco větší a delší než kartáč na nohy.
You will put down rest of  impurity and you will smooth the fur. It´s quite bigger and longer than brush for legs.

Cena: 200-250 Kč +-
Price: 8-10 Euros +-

Kartáč na tělo
Brush for body
Ten je na vyčištění prachu z koně. Je totálně nezbytný.
With him you will clean dust from horse. He´s deffinitelly necessary.
Cena: 160-200 Kč (+-)
Price: 6-8 Euros +-


Hřeben
Comb
S ním se češe pouze hříva! Ne ocas! (Proč se dozvíte v dalším článku..)
With him brush only mane! Not tail! (Why you will learn in next article..)
Cena: 100-200 Kč +-
Price: 4-8 Euros +-

Cena: 100-200 Kč +-
Price: 4-8 Euros +-

Cena: 50 Kč +-
Price: 2 Euros +-

 Jaký si vybrat? Nejlepší je asi ten 2. Je nejkrásnější a navíc se s nim určitě dobře češe. Potom je dobrý ten první. Dá se s ním vyhřbílkovat i mokrá i suchá srst. Často se mu říká hřbílko.

 Which choose? I think the second is best, it looks great and it easily to brush mane with him. Than is good the first one, because you can alsow brush with him fur, when it´s wet or dry too.

Houba
Tu potřebuješ na prdelku....oči....pusu, hlavně ji nezapomeň mýt!! Někdy je mají ve stáji pro všechny, ale nemyslím, že tenhle způsob je příliš hygienický.
You need it for eyes, mouth and....back...Mainly don´t forget to wash it!! Sometimes, they have then in stabel for everyone, but i don´t think so, that this systen is so hygienic.
Cena: 40 Kč +-
Price: 2 Euros +-

Štětec
Brush
Na namazání kopyt.
For spreed hoofs.
Cena: 30 Kč +-
Price: 1 Euro +-

Mazání na kopyta
Balsam for hoofs

Cena: 250 Kč +-
Price: 25 Euros +-

Mazání+Štětec
Je to prodejné i dohromady.
You could alsow buy it together.
Cena: 300 Kč +-
Price: 29 Euros +-


Stěrka na vodu
Compound for water
Až budeš mýt koně, tak ji budeš potřčebovat.
Yes, when you will wash horse, you will need it.


Ok, myslím, že je to vše. Tak zatím, Megan..
Ok, I think that´s all. Bye for now, Megan.

No comments:

Post a Comment