Saturday, August 11, 2012

Horses


"Kůň není stroj. Kůň je přítel"
"Horse is not a tool. Horse is friend."


Ve stádu je královnou vždy nejstarší kobyla.
In a herd is queen always the oldest mare.


Koně spí více ve stoje.
Horses sleep more when they standing.


Spoustu koní přežívá v pouštích za pomoci napajedel.
A lot of horses lives in a desert with a help of waterhole.


Jediný Kůň Převalského nebyl nikdy domestikován.
Only Przewalski Horse wasn ´t ever domesticated.


Hříbě se bere od matky většinou když mu je rok.
A foal takes from mother most when he is one year old.


SOURCE of pictures: Google

1 comment: